Serengeti  national  park
Lake Manyara National Park
Katavi National park